ลงพื้นที่ รร.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ เตรียมความพร้อมสอบ PISA

15 08 61 1วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยนายสมภาร ทิพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม หลังจากลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมโดยหลังเลิกเรียน คณะครูได้ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์ ซึ่งเป็นคำถามของปีที่ผ่านมา ให้คุ้นเคยก่อนที่จะได้ทดสอบจริง นักเรียนมีความมั่นใจในการสอบสนามจริง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และกล่าวชื่นชมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ให้ความสำคัญกับการสอบ PISA 2018 ในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด