โครงการออกตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม ประจำปีการศึกษา 2561

14 08 61 2วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายทุกภาพส่วน จัดโครงการออกตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 โดยมีนายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันนักเรียนเข้าไปมั่วสุม สถานที่ต่างๆ เช่น ร้านเกมส์ สวนสาธารณะ ฯลฯ สอดส่องความประพฤติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อป้องกันและป้องปรามนักเรียนตามระบบของดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป้าหมาย พื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ โพนทอง เสลภูมิ หนองพอก โพธิ์ชัย และเมยวดี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิน 10 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด