พิธีรับประทานโล่รางวัลประทาน รางวัลดีเด่นในการประกวดบทกลอนโฮกุ

09 08 61 1วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีรับประทานโล่รางวัลประธาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับรางวัลดีเด่นในการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2560 - 2561 โดยความร่วมมือระหว่างสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และแจลฟาวน์เดชั่น ญี่ปุ่น พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้อัญเชิญโล่รางวัลประทานฯ จากนั้ยนายฮิโตชิ โมริโมโต้ ผู้จัดการภาคประจำประเทศไทย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อัญเชิญโล่รางวัลประทานฯ ไว้บนพาน ณ แท่นพิธี หลังจากนั้น เด็กหญิงลักษิกา ลาหลายเลิศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ทำความเคารพพระฉายาลักษณ์และรับโล่รางวัลประทานฯ จากพาน จากนั้น นายฮิโตชิ โมริโมโต้ และนายยูกิ มัตซุย รองผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ชนะรางวัลและรางวัลต่างๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองแวงบึงงาม หลังจากนั้น นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา ผอ.รร.หนองแวงบึงงาม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้อัญเชิญโล่รางวัลประทานฯ และผู้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด