ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จ.ขอนแก่น

03 08 61 1วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นประธานชี้แจ้งครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน จาก ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สพป. และสพม. ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชมภาพทั้งหมด