ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดบุคลากรกรอบอัตากำลัง

02 08 61 1วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด