โครงการอบรมพัฒนาครูอาจารย์ ด้านยาเสพติดฯ

25 05 59เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สพป รอ 3 โดยนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการ สพป.รอ.3 พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ