ต้อนรับคณะติดตามการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

1 08 61 1วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับ ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศธจ.ร้อยเอ็ด และคณะนิเทศติดตามการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 กล่าวต้อนรับโดยนายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ชี้แจงการดำเนินงานในครั้งนี้ หลังจากนั้นนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ รายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ในการนี้นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวขอบคุณ ศธจ.ร้อยเอ็ด และคณะศึกษานิเทศก์ ที่ให้ความสำคัญในการติดตามครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด