โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

31 07 61 3วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล กล่าวรายงานโดยนายเรืองเดช ศรีโยธี ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้เข้าอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มรักษ์ชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด