ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

31 07 61 1วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มะนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางพรนฤมล เติมรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง และโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ภายในโรงเรียนและห้องเรียนมีน้ำท่วมขัง จึงทำให้นักเรียนต้องหยุดเรียนชั่วคราว แต่สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูของโรงเรียนทุกคนยังต้องมาโรงเรียนเพื่อโยกย้ายสิ่งของต่างๆ ไว้บนที่สูงเพื่อหนีน้ำ เพราะน้ำยังคงเพิ่มระดับขึ้นมาเป็นระยะๆ พร้อมกำชับให้ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และความปลอดภัยของนักเรียน ตามมาตรการและข้อสั่งการของท่านเลขาธิการ กพฐ. โดยเคร่งครัด และให้สำรวจสภาพความเสียหายและรายงานสภาพความต้องการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเร่งด่วน ต่อไป หลังจากได้ลงไปตรวจสอบ พบว่าผู้บริหารและคุณครูทุกคนมีกำลังใจที่ดี ดูแลโรงเรียนและอุปกรณ์ต่าง ได้ดีมาก ต้องขอชื่นชม และขอขอบคุณ นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น ผอ.รร.วังหลวง ที่ได้มอบกางเกงกันน้ำสำหรับลงพื้นที่ในครั้งนี้ และยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็จะพยายามลงไปเยี่ยมให้ครบทุกแห่ง แต่ตอนนี้ขอส่งกำลังใจไปถึงผู้บริหารและคุณครูทุกคนก่อน ชมภาพทั้งหมด