ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข้อมูลโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่1

19 07 61 1วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข้อมูลความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 กลุ่ม ชี้แจ้งเกณฑ์การจัดสรรและการรายงานโดยนายยงยุทธ มะนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็นอำเภอเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด