การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

18 07 61 2วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา กล่าวรายงานโดยนายถวิล พนมเขต ผอ.รร.บัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา หลังจากนั้นได้พบปะ แจ้งข้อราชการ พร้อมมอบนโยบาย พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่มพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณที่ได้เชิญมาเป็นประธานในการประชุม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง  ชมภาพทั้งหมด