ประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก

18 07 61 1วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 กลุ่ม นายกสมาคมครู 5 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด