ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มฯ หนองพอกภูเขาทอง

17 07 61 3วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง ประจำปี 2561 ครั้ง 1 กล่าวรายงานโดยนายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ ผอ.รร.ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง หลังจากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พบปะ แจ้งข้อราชการและมอบนโยบาย พร้อมกล่าวชื่นชม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณที่ได้เชิญมาเป็นประธานในการประชุม และต้อนรับได้อย่างดียิ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด