ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษอังกฤษแกนนำระดับภูมิภาค

17 07 61 2วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับภูมิภาค โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากร ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูแกนนำที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด