ออกตรวจเยี่ยมกิจกรรม รร.สีขาว รร.บ้านสะอาดฯ

24 05 59เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการส่งเสริมกิจการการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) โดยมีนายปริญญา บุตรพรม ผอ.โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านสะอาด มีประชาชน อสม. ตัวแทนส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคล และร่วมรับประทานอาหารเย็นอีกด้วย ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ