โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ" จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5

17 07 61 1วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางจรัสศรี จิตชม รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด