นำเสนอการบริหารจัดการของเขตพื้นที่และการบริหารด้านวิชาการ

16 07 61 2วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอ Best การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย O-Net สาระภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 นำเสนอโดยนายสมหมาย อุ่นเจริญ ผอ.รร.บ้านบาโคหนองแคน และคุณครูศิรินทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์ ในการประชุมสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล เขตตรวจราชการที่ 12 "ร้อยแก่นสารสินธุ์" โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด