ประชุมสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเขตพื้นที่ฯ

16 07 61 1วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะบอร์ดบริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล เขตตรวจราชการที่ 12 "ร้อยแก่นสารสินธุ์" โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธาน Cluster 12 ก่อนการประชุม ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และได้รับเกียรติจาก ดร.ตวง อันทะชัย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาพบปะ แจ้งความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม และกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  ชมภาพทั้งหมด