ประชุมสัมมนาวิขาการบทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

14 07 61 1วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค กศจ. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ชมภาพทั้งหมด