กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด จุฑาทิพย์ พลเยี่ยม และ รัชนิดา ไสยรส

13 07 61 3วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เนื่องในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ใกล้จะถึง เป็นวันคล้ายวันเกิด ของนางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวรัชนิดา ไสยรส นิติกรชำนาญการ จึงได้จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมอวยพรวันเกิด โดยมีนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวอวยพรวันเกิดให้นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวราตรี นามจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวอวยพรให้กับนางสาวรัชนิดา ไสยรส นิติกรชำนาญการ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำงานในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารเที่ยง และสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมีความสุขกันทั่วหน้า  ชมภาพทั้งหมด