ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เมยวดี

13 07 61 2วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี ประจำปี 2561 ครั้ง 1 กล่าวรายงานโดยนายประเสริฐ บำรุงรส ผอ.รร.อนุบาลเมืองเมยวดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี ก่อนการประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากนั้นได้พบปะ พร้อมมอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่มพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณที่ได้เชิญมาเป็นประธานในการประชุม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล อ.ก.ศ.จ.ร้อยเอ็ด มาพบปะพร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 21/2560) ณ หอประชุมทรงโดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด