ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งครูผู้สอนปฐมวัย

13 07 61 1วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งครูผู้สอนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดโดยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โดยมีนายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร ที่ส่งเสริม สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณครูผู้สอนเด็กปฐมวัย วิทยาการ ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ตัวแทนคุณครูปฐมวัย จาก 17 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ จำนวน 51 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด