ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559

20 05 59เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานดำเนินการ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 พร้อมกันนี้ นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนพัฒนาการสูง 5 อันดับแรก , มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นป.1-ป.6 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นป.1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกพัฒนานุสรณ์ ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ