ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

09 07 61 2วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย นางสาวราตรี นามจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในการการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูในสถานศึกษา พร้อมจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา และในภาพรวมของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สำหรับนำไปใช้จัดทำแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลในการบริหารอัตรากำลังต่อไป วิทยากร นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่อัตรากำลังของโรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด