เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว์พระ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

09 07 61 1วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะบอร์ดบริหาร นำโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด