พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตรคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่น 2

07 07 61 1วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม และถ่ายภาพรวมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด