ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร

06 07 61 3วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร ประจำปี 2561 ครั้ง 1 กล่าวรายงานโดยนายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ทำคะแนนค่าเฉลี่ยของ O-Net, NT, RT ได้ลำดับที่ 1 - 3 ของในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ หลังจากนั้นได้พบปะ มอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมกล่าวชื่นชม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณที่ได้เชิญมาเป็นประธานในการประชุม และต้อนรับได้อย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด