ผอ.สพป.รอ 3 พบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้าอบรมผูคัดกรองเด็กพิการ รุ่น2

06 07 61 1วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะและให้กำลังใจ คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ในการนี้นายศราวุฒิ บุระพวง ผอ.รร.บ้านหนองนกทา ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ได้มาพบปะและให้กำลังใจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด