ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ จาก สพฐ.

05 07 61 1วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมฯ นายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบะเคฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ จาก สพฐ. ของโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) เพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด