ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ม่วงสว่าง

03 07 61 1วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานโดยนายจำลอง พรหมสูงวงษ์ ผอ.รร.บ้านโคกกกม่วง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ก่อนการประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง กีฬามวยปล้ำ โดยนายเสนีย์ วิเชียรศรี ผอ.รร.ชุมชนบ้านสว่าง หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รายการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 กับนายวันชัย ผ่องอำไพ และนางสุดารัตน์ พลเยี่ยม ครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" โดยได้ครับ 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชนะเลิศประเทศไทย "กำแพงเพชร ลานกระบือเกมส์" ได้รางวัล 13 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมมวยปล้ำสูงสุด พร้อมเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอน พร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะครูและนักเรียน ที่ทำผลงานเป็นที่น่าประจักษ์ หลังจากนั้นได้พบปะพร้อมมอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชมบ้านสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด