ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

02 07 61 5วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด