กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง มอบสินค้า OTOP ให้ ผอ.สพป.รอ.3

02 07 61 3วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง เข้าพบนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดยนายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ ผอ.รร.หนองจอกวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น ผอ.รร.วังหลวง นายศักดิ์ชัย บุญภิละ ผอ.รร.บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง และนางสุมาลัย โชคดีวัฒนา รก.ผอ.รร.บ้านโสกเตย พร้อมมอบเสื้อให้กับนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของโรงเรียนบ้านโสกเตย ณ ห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด