ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

02 07 61 2วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และนางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด