เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมสวดมนต์ไหว์พระ วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561

02 07 61 1วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด