วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

29 06 61 1วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการประกวดระเบียบแถวพร้อมสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.โพนทอง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มาร่วมในพิธี โดยมีกองลูกเสือที่มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กองลูกเสือจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 17 กอง กลุ่มเอกชน 2 กอง โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1 กอง และกองลูกเสือจากวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 1 กอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 กอง ณ ลานหน้าอาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด