ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 กลุ่มพัฒนาฯลุ่มน้ำยัง

28 06 61 3วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง กล่าวรายงานโดยนายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ ผอ.รร.หนองจอกวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน "ครูดี ศรีลุ่มน้ำยัง" และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่กลุ่มลุ่มน้ำยัง ในการนี้ได้มีนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน มาร่วมเป็นเกียรติและพบปะในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมร้านชิคโมเดลลิ่ง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด