ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

18 05 59เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู และผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีความรู้และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ