Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

13 05 59นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นำคณะ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 3,000 คน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล Conference “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559” ซึ่งถ่ายทอดสดจากอาคารซาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมภาพ