ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน อ.โพนทอง

22 06 61 5วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายถวิล พนมเขต ผอ.รร.บัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนพร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) ของโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน ซึ่งโรงเรียนได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อจากอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมห้องเรียนต่างๆ พร้อมพบปะและมอบนโยบายให้กับนางสาววิภาพร สินธุเขตต์ ผอ.รร.ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อนและคณะครู และขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับภูมิทัศน์ความสะอาดบริเวณโรงเรียน บรรยายกาศเย็นสบาย มีลานกีฬาในร่มเหมาะแก่การให้นักเรียนออกกำลังเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด