ออกเยี่ยมห้องเรียนพร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (CC1) รร.บ้านนาอุ่ม

22 06 61 3วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมห้องเรียนพร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) โดยมีนายศิริพงศ์ นาก้อนทอง เป็น ผอ.รร.บ้านนาอุ่ม ซึ่งโรงเรียนได้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร พร้อมทดสอบระบบความพิวเตอร์และอินเทอร์ความเร็วสูง โดยการเปิดเว็บไซต์ ติวฟรี.com พบว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงสามารถเล่นสื่อได้โดยไม่กระตุก เหมาะแก่การนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านนาอุ่ม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด