ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวัน รร.ถนนชัยสามัคคี

22 06 61 2วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน โดยมีนายวิโรจน์ หิตายะ เป็น รก.ผอ.รร.ถนนชัยสามัคคี พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพอาหารของนักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องคุณค่าอาหารด้วย พร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) ซึ่งโรงเรียนได้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร พร้อมทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ความเร็วสูง โดยการเปิดเว็บไซต์ ติวฟรี.com พบว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงสามารถเล่นสื่อได้โดยไม่กระตุก เหมาะแก่การนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนถนนชัยสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด