สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะสพป.สมุทรสาคร

21 06 61 1วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.นโยบายและแผน นางเนตรภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจรัสศรี จิตชัย รก.หน่วยตรวจสอบภายใน นายประเวช การินทร์ ผอ.รร.ทรายทองเฉลิมวิทย์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอหนองพอก และบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เข้าศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จและการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด