กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3"

14 06 61 2วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3" โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด