ประชุมการปฏิษัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

12 06 61 1วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมการปฏิษัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม แจ้งนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน มาตรการป้องกัน และมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกในสถานศึกษา พร้อมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนในการชี้แจ้งครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Evaluation Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ นายกสมาคมผู้บริหาร นายกสมาคมครู ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด