เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

11 06 61 1วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นได้พบปะพร้อมชี้แจ้งข้อราชการ และกล่าวต้อนรับแนะนำศึกษานิเทศก์ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด