ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ

12 05 59เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.รอ.3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.รอ.3 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง นายจำนงค์ สุดาเดช และนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รอง ผอ.สพป.รอ.3 มีท่านส.จ.กิตติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง และนักเรียน ได้แสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย ในการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ