ฟัง Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ."

08 06 61 1วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน Conference เรื่อง "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ." โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุม สพฐ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด