ตรวจเยี่ยมและมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก

07 06 61 7วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสมภาร ทิพเจริญ ผอ.รร.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ และคณะครูในโรงเรียน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน จำนวน 3,000 บาท ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงขนิษฐา วีระพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 3 บ้านปากปลาค้าว ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด