ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

07 06 61 6วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และเป็นโรงเรียนประชารัฐ และติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยนายสมภาร ทิพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมโดยการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์ ซึ่งเป็นคำถามของปีที่ผ่านมา ให้คุ้นเคยก่อนที่จะได้ทดสอบจริง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด