ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอโพธิ์ชัย

07 06 61 4วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอโพธิ์ชัย ก้าวแรกเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ อาคารเรียน ปราศจากเศษขยะ สิ่งของเครื่องใช้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย นายบุญส่ง องอาจ ผอ.รร.บ้านน้ำเกลี้ยง รายงานจำนวนครู นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับปฐมวัยมีจำนวนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียน หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ เดินเยี่ยมชมทุกห้อง ตรวจดูทุกซองทุกมุม ห้องน้ำห้องส้วม และโรงอาหาร และกล่าวชื่นชมนายบุญส่ง องอาจ ผอ.รร.บ้านน้ำเกลี้ยง ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย กำลังใจและทรัพย์ตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้ทัดเทียมในเมืองและสากลในอนาคต ห้องน้ำสะอาดมีการจัดตกแต่งบริเวณได้สวยงาม ใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่เล็กๆ น้อยๆ ก็นำสิ่งของมาจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ดูแล้วสบายตา ทำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน และขอให้รักษามาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้ไว้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด